Úvodní stránka
Úvodní stránka ... prohlížíte ...   Info o knihovně | Statistika
... příjemný den Vám přejí knihovnice
Městská knihovna Smiřice

Jak se nám vedlo v roce 2017

Článek vložen 03.05.2010 | Tisk článku


V roce 2017 evidovala Městská knihovna Smiřice  3 337 návštěvníků, internet využilo 45 uživatelů, registrovaných čtenářů máme 342, z toho 106 dětí do 15 let.

Bylo půjčeno 10 438 titulů knih a 1 797 periodik.

 

Naši čtenáři mají možnost vybírat si z fondu, který čítá téměř 20 000 svazků a knihovna odebírala v loňském roce 55 titulů periodik.

 

Pro naše čtenáře bylo zapůjčeno 80 knih ze STUDIJNÍ A VĚDECKÉ KNIHOVNY v HRADCI KRÁLOVÉ.

 

Bylo nakoupeno 223 nových knih.

 

Finance na nákup knih a periodik poskytlo město Smiřice ve výši 46 311 Kč.

 

Jednorázový příspěvek ve výši 12 000 Kč obdržela knihovna z obce HOLOHLAVY.

 

Čtenářské a sankční poplatky za rok 2017 činily 15 700 Kč.

 

Do knihoven našeho regionu bylo dovezeno 20 souborů, které obsahovaly 947 svazků.