Úvodní stránka
Úvodní stránka ... prohlížíte ...   Info o knihovně | Knihovní řád | Ceník služeb
... příjemný den Vám přejí knihovnice
Městská knihovna Smiřice

Článek vložen 23.03.2016 | Tisk článku


Ceník placených služeb a poplatků

 Městské knihovny Smiřice

 

 

 1. Registrační poplatek za běžný rok

 2. mládež do 15 ti let, studující, důchodci 60 Kč

 3. dospělí 100 Kč

 4. Meziknihovní výpůjční služba 10 Kč/1 kniha

   

 5. Sankční poplatky

 6. 1. upomínka 10 Kč

 7. 2. upomínka 15 Kč

 8. 3. upomínka 30 Kč

 9. doporučený dopis 50 Kč

 10. poškození čárového kódu 5 Kč

 11. poškození obalu 5 Kč

 12. Tímto ceníkem se ruší ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny
  ve Smiřicích ze dne 03.09.2004.

   

 13. Tento ceník nabývá účinnosti dne 22.03.2016.