Úvodní stránka
Úvodní stránka ... prohlížíte ...   Pohled do historie
... příjemný den Vám přejí knihovnice
Městská knihovna Smiřice

Historie knihovny

Článek vložen 19.04.2010 | Tisk článku


Dějiny knihovny ve Smiřicích se datují od roku 1872, kdy byla v našem městě založena Občanská beseda. Stanovy Občanské besedy z roku 1884 říkají :
"Účel spolku jest čtením, hovorem, zpěvem, divadelním představením a zábavou společenskou vzdělanost šířiti a mravy šlechtiti."
Knihovna byla součástí výše uvedeného vzdělávacího spolku a čítala 52 svazků knih.

Prvním knihovníkem byl místní lékárník Vincenc Nievelt, po něm řada dalších: Karel Wolf (1871), Karel Svatoš (1884), Ladislav Sruber (1902), František Tobiášek (1904), Karel Štípek (1911) a jiní.

Teprve od roku 1928 se datuje samostatná Veřejná knihovna města Smiřic, která čítá 3505 svazků knih. Původní umístění bylo v budově bývalé radnice, později byla přestěhována do budovy spořitelny ve Smiřicích. S veřejnou knihovnou jsou spjata jména PhMr. Jiří Stříbrný a Josef Semrád.

Od roku 1965 se knihovna profesionalizuje a současně se stává knihovnou střediskovou, řídí okolní vesnické knihovny s dobrovolnými knihovníky.

Od srpna 1991 se knihovna nachází v Zámku (pronájem prostor). Kromě klasických služeb (půjčování knih, časopisů) umožňuje získání informací z internetu a CD ROMů.

6.12.2004 knihovna zahájila svou činnost ve vlastních prostorách města tzv. Důchodu (budova sousedící s kaplí Zjevení Páně). Přestěhování přineslo čtenářům příjemné změny, kromě krásného prostředí i rozšířenou výpůjční dobu.